Strategia forex 2020

Strategia forex 2020

Na przedstawionym wykresie widzimy przykład dobrego wejścia. Jest to wejście w dobrym miejscu zgodnie z trendem wzrostowym. Ryzyko jest małe w porównaniu do potencjalnej wygranej. tzw. RR (Risk Reward) jest opłacalny.

Dlaczego w/w wejście jest dobre?

  1. ilość świeczek – przede wszystkim widzimy, że 1 świeczka “w górę” (zielona) odbyła tą samą drogę co 4 świeczki “w dół” (czerwone). Widzimy jasno przewagę ceny wzrostowej nad malejącą.
  2. wejście nastąpiło w miejscu przecięcia średniej kroczącej SMA (niebieska linia)
  3. jest to wejście z trendem wzrostowym co widać po średniej kroczącej SMA skierowanej ku górze.

Jak znaleźć dobre wyjście?

Większość inwestorów skupia dużą uwagę na wypracowaniu metody dobrego wejścia, a to moment wyjścia jest decydującym elementem potwierdzającym sukces naszych działań.

Dobrze jest określić sobie cenę końcową tzw. profit target, który będzie nas satysfakcjonował. Jego wymiar należy mierzyć oczywiście względem wykresu. Punktem odwołania jest w tym momencie maksymalnie ostatni widoczny szczyt. Jest to realna wartość, którą cena osiągnęła w analizowanym przez nas czasie.

Nigdy nie wiemy na 100% jakie będzie zachowanie rynku, należy więc zakładać poziomy zysku i strat.

Przy zysku: W momencie gdy nasz zysk osiągnął 7% powinniśmy założyć, iż w momencie spadku do 5% zysku zamkniemy pozycję.

Przy stracie: W momencie gdy nasza strata osiąga -3% powinniśmy zaplanować punkt graniczny np. -5% straty, w której pozycję zamykamy.

Tego typu podejście ogranicza nam zyski, ale przede wszystkim zamyka nam drogę do powiększającej się straty. Nasz poziom zysku i straty jest oczywiście ruchomy zależnie od ryzyka, które jesteśmy w stanie ponieść.

W długofalowym działaniu tego typu strategia pomoże nam ograniczyć przede wszystkim straty. Powinniśmy udowodnić sobie przewidywalność w systemie działania, gdyż emocje mogą nas zepchnąć na mieliznę.

Co to jest Risk Reward?

Jest to wskaźnik określający opłacalność danej transakcji, czyli gdy ryzyko jest małe w stosunku do potencjalnej wygranej. Zawsze starajmy się znaleźć takie momenty, które właśnie mają dobry RR.

Współczynnik Risk Reward tworzą trzy wartości:

  • ceny naszego stop, poprzedzającego cenę zakupu (wykres poniżej)
  • ceny początkowej, przy której chcemy otworzyć pozycję
  • ceny końcowej przy, której chcemy zamknąć pozycję

Np. Zauważamy stop czyli małe świeczki na poziomie wartości akcji 52 zł, cena rośnie do 54 zł więc jest to trend wzrostowy dlatego decydujemy o otwarciu, natomiast zamknięcie pozycji planujemy na 60 zł. W tej sytuacji nasze ryzyko straty to 2 zł w stosunku do 6 zł zysku.

wskaźnik RR: (cena końcowa – cena początkowa) : (cena początkowa – cena stop)

Odnieśmy to do naszego przykładu:

(60 zł – 54 zł) : (54 zł – 52 zł) = 6 : 2 = 3 : 1

wskaźnik RR: 3 : 1

Jak określić korzystny Risk Reward?

UWAGA: Nasze zadanie to ustawienie dobrego wskaźnika na podstawie wykresu, a nie tworzenie maksymalnego profitu. Z w/w trzech wartości cenowych najważniejsze jest określenie punktu wyjściowego czyli ceny naszego stopa. Ta wartość jest przez nas ustawiana raz a nie zmieniana na potrzeby bardziej korzystnej transakcji.

Szukajmy małych świeczek w dobrych miejscach. Duże świeczki są imponujące, ale mają na ogół bardzo kiepski RR!

RR jest najważniejszy, ponieważ przykładowo jeśli znajdziemy trade, w którym ryzykujemy 5 pipsów/ticków, a możemy wygrać 20, jest on lepszym handlem niż ten, w którym ryzykujemy 20 pipsów/ticków, aby wygrać 40. Nie jest ważna ilość pipsów/ticków jakie wygrywamy. W pierwszym przykładzie RR jest 4:1, a w drugim jedynie 4:2 chociaż teoretycznie wygrywamy więcej pipsów.

 Strategie na forex 2018

Strategie na forex 2018

Na powyższym wykresie przedstawiam przykład dobrego wejścia przede wszystkim że jest trendem wzrostowym. Bardzo ważnym atutem tego wejścia jest dobre RR (risk:reward).

 Dobra strategia forex 2018

Dobra strategia forex 2018

Na powyższym wykresie możemy zauważyć jak działają prosta średnia krocząca 20 SMA i średnia ruchoma 20 EMA.

SMA 20 (Simple Moving Average) – średnia krocząca jest to średnia kalkulowana na podstawie wartości z 20 ostatnich świeczek.

EMA 20 (Exponential Moving Average) – wykładnicza średnia ruchoma jest średnią liczoną na podstawie 20 ostatnich świeczek ale ostatnie świeczki mają większy wpływ na kształtowanie wykresu.

Tzn. Jeżeli mamy 20 EMA to ostatnie dane 15-20 będą ważniejsze i bardziej brane pod uwagę przy wyliczaniu i tworzeniu wykresu średniej niż pierwsze dane 1-5.

 

Jedną z bardzo ważnych cech średniej ruchomej w stosunku do średniej prostej kroczącej jest to,

że jest ona ‘szybsza’ od średniej kroczącej i bardziej ‘wrażliwa’ na zmianę ceny, ponieważ przykłada więcej wagi do ostatnich danych.

Średnie to jeden z głównych składników analizy. To na podstawie średnich jesteśmy w stanie określić jaki trend się kształtuje, średnia cen pokazuje wartości bardziej stabilne i dlatego łatwiej nam analizować wykres i planować profit target.